Billigare hemförsäkring

Det finns flera sätt att få en billigare hemförsäkring utan att för den sakens skull skaffa en sämre försäkring som har en massa undantag och för hårda villkor. De flesta försäkringsbolag som erbjuder vettiga hemförsäkringar kan nämligen ge dig en rabatt om du vidtar vissa åtgärder.

Installera godkänt larm och godkända lås

Försäkringbolagen brukar nästan alltid ge en försäkringsrabatt om man installerat ett godkänt larm i sin bostad, framförallt om du bor i villa. Larmet ska även vara kopplat till en larmcentral och gärna även varna för brand. Hemförsäkringen.com rekommenderar att du installerar ett sådant larm, inte bara för att du ska få en billigare hemförsäkring utan även för din egen säkerhets skull.

En del försäkringbolag kan även ge en billigare försäkring om du har en säkerhetsdörr och använder godkända säkerhetslås på dina ytterdörrar.

Bor du i villa? Skaffa en villahemförsäkring

Om du bor i villa bör du inte ha en separat hemförsäkring och villaförsäkring (såvida inte du har en hemförsäkring via din fackförening eller liknande) utan skaffa en kombinerad försäkring, det brukar bli billigare än att ha två försäkringar.

Samla dina försäkringar hos ett försäkringbolag

Om du samlar alla dina försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag, till exempel hemförsäkringen, bilförsäkringen och barnförsäkringarna, brukar man få en viss rabatt på samtliga försäkringar.

Comments are closed.