Vad ingår?

En hemförsäkring ger ditt hem ett mycket bra egendomsskydd, rättskydd, ansvarskydd, överfallskydd och reseskydd. Vi ska här titta lite närmare på vad dessa skydd egentligen innebär. Observera att hemförsäkringen gäller för hela familjen.

Egendomsskydd

Hemförsäkringens egendomsskydd är nog det skydd de flesta tänker på när de tecknar en hemförsäkring. Egendomsskyddet består av flera delar och ger ett ekonomiskt skydd för:

Stöld. Om du får inbrott i ditt hem gäller hemförsäkringen, men också om du blir bestulen utanför hemmet. Om du skulle bli bestulen på bussen, tunnelbanan eller på caféet får du alltså ersättning. När du tecknar din hemförsäkring anger du alltid det belopp du vill försäkra. Om du har prylar som du är värda 200 000 kronor försäkrar du det värdet och får då ersättning för allt som blivit stulet. Däremot har försäkringsbolagen olika maxbelopp när det gäller ersättning för stöld utanför hemmet.

Skadegörelse. Om din egendom blir utsatt skadegörelse får du ersättning för dina skadade saker och ditt bohag.

Brand och vattenläckage. Om ditt hem drabbas av eldsvåda eller vattenläckage får du ersättning för ditt lösöre, det vill säga för dina saker men inte för själva bostaden. Om du bor i hyresrätt är själva huset redan försäkrat av hyresvärden, men om du bor i villa bör du även ha en villaförsäkring som skyddar själva villan.

Naturkatastrofer. Om storm, översvämningar eller jordskred förstör ditt hem får du ersättning för ditt lösöre.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättstvist med någon får du hjälp med advokatskostnader. Hemförsäkringens rättskydd hjälper emellertid inte till med exempelvis skilsmässotvister.

Ansvarsförsäkring

Det kan finnas situationer då någon kräver dig på skadestånd för att du till exempel haft sönder någons egendom. Försäkringbolaget utreder då om du verkligen är skadeståndskyldig och förhandlar med motparten. Om det skulle bli en rättegång företräder försäkringsbolaget dig via en advokat i rätten. Skulle det visa sig att du verkligen är skadeståndskyldig står försäkringsbolaget för skadeståndet och även för motpartens rättegångskostnader.

Överfallsskydd

Om du skulle bli överfallen eller utsättas för våld i något annat sammanhang får du ersättning om gärningsmannen inte hittas eller inte kan betala. Naturligtvis får du inte ersättning om du själv startat ett slagsmål.

Reseskydd

Alla hemförsäkringar har ett reseskydd som gäller i 45 dagar. Om du skulle vara borta längre bör du skaffa en tilläggsförsäkring för tiden utöver de första 45 dagarna. Reseskyddet består av flera delar och de flesta resesskydd ger ersättning för:

Olycksfall och sjukdom. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands hjälper hemförsäkringen till med sjukvårdskostnader, kostnader för mediciner och hemtransport om så skulle behövas.

Tandvård. Om du behöver akut tandvård hjälper försäkringsbolaget till.

Outnyttjad resetid. Om du skulle bli riktigt sjuk eller skadad så att du inte kan njuta av hela din utlandsviselse får du ersättning, men du måste visa upp ett läkarintyg som styrker din sjukdom eller skada.

För tidig hemresa. Om någon nära anhörig avlider eller drabbats av en livshotande sjukdom eller skada får du och din familj ersättning för hemresa. Även om er resa måste avbrytas på grund av terroristdåd, krig eller naturkatastrof får ni hjälp med hemresa.

Comments are closed.