Villahemförsäkring

När du bor i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt behöver du bara har en hemförsäkring eftersom den skyddar ditt bohag medan hyresvärden/husägarens försäkring skyddar själva bostaden. Om du ska flytta in i en villa är det en helt annan sak. Då behöver du både en hemförsäkring som skyddar ditt lösöre och ditt bohag och en villaförsäkring som skyddar själva villan.

De flesta som flyttar in i en villa skaffar emellertid inte två separata försäkringar utan väljer istället en villahemförsäkring som är en slags kombinerad hemförsäkring och villaförsäkring. Fördelen med att ha en villahemförsäkring istället för två försäkringar är att det brukar bli billigare och att du helt enkel får en försäkring mindre att hålla reda på. Naturligtvis har de försäkringsbolag som vi presenterar här på hemförsäkringen.com även villahemförsäkringar.

Det här är en villahemförsäkring

Hemförsäkringsdelen i villahemförsäkringen ger exakt samma skydd som en vanlig hemförsäkring. Den innehåller ett egendomsskydd, ett rättskydd, ett ansvarsskydd, ett överfallsskydd och ett reseskydd precis som en separat hemförsäkring.

Villförsäkringsdelen i villahemförsäkringen skyddar din villa, din tomt och dina byggnader. Om din villa skulle drabbas av naturkatastrofer som storm och översvämningar får du således ersättning för skador på din villa, dina tomt och dina byggnader. Du för även ersättning om din villa brinner upp eller får brandskador eller om den skulle drabbas av insektsangrepp, hussvamp och vattenläckage.

Jämför villahemförsäkring

Om du jämför olika villahemförsäkringar kommer du att se att innehållet för hemförsäkringsdelen inte skiljer sig så mycket åt mellan olika försäkringar, men att skillnaderna i villaförsäkringsdelen kan skilja sig desto mer åt, inte minst när det gäller de villkor som har med vattenskador och insektsangrepp att göra. Därför lönar det sig att jämföra villhemförsäkring innan du bestämmer dig för vilken försäkring du ska ha.

Comments are closed.