Hemförsäkring

Välkommen till hemförsäkringen.com.

Nästan alla har en hemförsäkring som är Sveriges vanligaste försäkring. En hemförsäkring ger dig ekonomiskt skydd i en mängd situationer, inte bara när ditt hem drabbas av skador eller stöld. Det här ingår i en hemförsäkring:

Egendomsskydd. En hemförsäkring ger ersättning för skada på din bostad och ditt bohag, till exempel om din hem förstörs av brand, vattenläckage, skadegörelse eller naturkatastrofer som storm och översvämningar. Om du drabbas av inbrott eller blir bestulen utanför hemmet gäller också hemförsäkringen.

Rättsskydd. Om du eller någon i din familj hamnar i en rättstvist hjälper försäkringsbolaget till med rättegångskostnader och advokat.

Ansvarsskydd. Om du eller någon i familjen blir krävd på skadestånd utreder försäkringsbolaget om du verkligen ska betala skadestånd och om du är skadeståndsskyldig betalar försäkringsbolaget skadeståndet.

Överfallsskydd. Om du blir överfallen och misshandlad får du ersättning av försäkringsbolaget om gärningsmannen inte hittas eller inte kan betala.

Reseskydd. I hemförsäkringen ingår en 45 dagars reseförsäkring som skyddar dig och din familj vid olycksfall, sjukhusvistelser och stöld på utlandsresan.

Som du ser är en hemförsäkring mycket bra att ha när olyckan är framme. Om du inte har en hemförsäkring och ditt hem brinner ner kan du bli ruinerad eller om du hamnar på sjukhus utomlands riskerar du att få hosta upp hundratusentals kronor, pengar som du kanske inte har.

Mer om vad som ingår i hemförsäkringen läser du om här.

Comments are closed.